VI TAR ET AKTIVT SOSIALT ANSVAR!

mPOWER Academy har som grunnfilosofi å hjelpe mennesker til en positiv selvutvikling og til å bidra til å skape arbeidstakere og bedrifter som både er endringskompetente og i stand til å bruke empowerment i praksis. Dette gjør vi ved å tilby våre kvalitetssikrede kurs og utdannelser til våre kursdeltagere, studenter, ulike yrkesgrupper og bedrifter – som ønsker en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment, positiv selvutvikling, mental trening og endringsprosesser – og som kan kombineres med ulike fagområder.

En endringskompetent arbeidsgiver eller arbeidstaker gir en klar konkurransefordel i dagens skiftende marked. Derfor ønsker mPOWER å legge til rette for å bistå små- og mellomstore bedrifter, slik at de blir bærekraftige og i stand til å takle nye og stadig mer krevende endringsprosesser ved å tilby: fremtidsrettede tjenester hvor positiv selvutvikling, stressmestring, mental trening og ernæring er en gjennomgående fellesnevner i alle våre mPOWER-tilbud ut til bedrifter og resten av samfunnet.

Målet med å tilby våre kurs og utdanninger til flest mulig mennesker og arbeidsplasser – som ønsker å integrere våre metoder og verktøy inn i hverdagen og arbeidskulturen – er at flere skal unngå å bli “kronisk syke”. Våre kvalitetssikrede kurs og konkrete utdanningstilbud, som nå også tilbys online, skal bidra til at: privatpersoner, næringslivet og offentlige arbeidsplasser, skal kunne hjelpe til med å forebygge at ansatte blir langvarig sykmeldte. Dette er særdeles viktig i et marked som stadig er i endring og i et samfunn som nå også preges av pandemi og en helt ny hybridkontortilværelse.

I tillegg skreddersyr vi egne utdanningsmoduler for arbeidsgivere og bedrifter som ønsker å integrere stressmestring og empowerment i praksis – som en naturlig del av arbeidsmiljøet. Kombinert med at endringene i markedet går raskere og raskere er kunsten å omstille seg og endringspotensialet i en bedrift mer aktuelt enn noensinne (les mer om mPOWER Business utdannelsen her).

mPOWER Academy ønsker å være en innovativ samfunnsaktør som tilbyr kvalitetssikrede fagutdanninger for de som ønsker “å få å gi empowerment videre”. Selskapet har fokus på å finne praktiske løsninger og konkurransefortrinn for de som ønsker å lære seg å bruke sitt eget endringspotensiale og sine personlige ressurser i mye større grad – i et marked som stadig er i endring – gjennom forskningsbaserte metoder og konkrete verktøy.

Gjennom dette tar mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli ”kronisk friske”.

Alle våre studieplaner og kurs er godkjent av Studieforbundet for næring og samfunn.

Les mer om våre foredragsholdere og kursledere

Les mer om våre mPOWER-ambassadører: Björg Thorhallsdottir og Assad Siddique

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

ANDRE RELEVANTE LINKER: