VI TAR ET AKTIVT SOSIALT ANSVAR!

mPOWER Academy har som grunnfilosofi å skape arbeidstakere og bedrifter som både er endringskompetente og i stand til å bruke empowerment i praksis. Dette gjør vi ved å gi våre studenter, ulike yrkesgrupper og bedrifter som ønsker en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment, positiv selvutvikling, mental trening og endringsprosesser – som kan kombineres med ulike fagområder.

En endringskompetent arbeidsgiver eller arbeidstaker gir en klar konkurransefordel i dagens skiftende marked. Derfor ønsker mPOWER å legge til rette for å bistå små- og mellomstore bedrifter, slik at de blir bærekraftige og i stand til å takle nye og stadig mer krevende endringsprosesser ved å tilby: fremtidsrettede tjenester hvor stressmestring er en fellesnevner for å unngå at flere blir kronisk syke, profesjonelle hjemmetjenester og konkrete tilbud, kurs og workshops til næringslivet og andre arbeidsplasser som ønsker å forebygge at ansatte blir langvarig sykmeldte. I tillegg skreddersyr vi egne utdanningsmoduler for arbeidsgivere og bedrifter som ønsker å integrere stressmestring og empowerment i praksis – som en naturlig del av arbeidsmiljøet. Kombinert med at endringene i markedet går raskere og raskere er kunsten å omstille seg og endringspotensialet i en bedrift mer aktuelt enn noensinne (les mer om mPOWER Business utdannelsen her).

mPOWER Academy ønsker å være en innovativ samfunnsaktør som tilbyr kvalitetssikrede fagutdanninger for de som ønsker “å få å gi empowerment videre”. Selskapet har fokus på å finne praktiske løsninger og konkurransefortrinn for de som ønsker å lære seg å bruke sitt eget endringspotensiale og sine personlige ressurser i mye større grad – i et marked som stadig er i endring – gjennom forskningsbaserte metoder og konkrete verktøy.

Gjennom dette tar mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli ”kronisk friske”.

I 2018 opprettet gründerne og medeierne bak Tone Lise Akademiet, Livslyst & Motivasjon AS, Teamwork OU AS, Podium AS og HR-Huset AS det nye selskapet: mPOWER Academy AS. Målet var å utvikle et innovativt utdanningstilbud for å skape nye og fremtidsrettede jobbtjenester i et marked som stadig er i endring – og hvor stadig flere nordmenn blir kronisk syke. De første diplomerte og sertifiserte mPOWER-agentene ble uteksaminert i juni 2019. Høsten 2019 starter også undervisningen i Narvik, parallelt med undervisningen i Oslo. Akademiet har en unik ledergruppe som har mye erfaring og en bred fagkompetanse innen fagområdene som det undervises i. Selskapet har fokus på å finne praktiske løsninger og konkurransefortrinn for de som ønsker å tilby personlige tjenester – men også å identifisere og utvikle nye tjenester for å dekke kundens behov. Dette har selskapet gjort ved å kombinere forskningsbaserte utdannelsesmoduler og stressmestringsverktøy med fokus på: positiv selvutvikling, mental trening, ”nøkkelen til personlig vekst i endringsprosesser” med ulike fagområder innen: helse- og omsorg, opplæring, velvære og skjønnhetspleie.

RELEVANTE LINKER: