DU KAN NÅ TA EMPOWERMENT UTDANNELSEN ONLINE!

SISTE NYTT! Ja, i 2023 vil vi også starte å undervise empowerment utdannelsen online (fordelt på flere undervisningsdager), slik at du kan bli med i vårt EMPOWERMENT-TEAM uansett hvor du bor i Norge eller kanskje til og med i utlandet. Dette er også et godt alternativ for deg som trenger litt mer fleksibilitet, for å kombinere det å ta utdannelsen med en jobb eller et familieliv som gjør at det kan være vanskelig å følge en vanlig klasse. Vit at dersom du innimellom ønsker å delta på noen av våre mPOWER-treff, kollokvier eller klasser – så er du også hjertelig velkommen til det!

For å bli en sertifisert mPOWER-agent må du ta Empowerment hovedutdannelsen som er hele grunnkurset, bestående av modul: 1, 2, 3, 4 og 5. Dette gir deg totalt 250 timer sertifisering. Ved bestått eksamen vil du få et sertifiseringsdiplom/kursbevis fra mPOWER Academy og Studieforbundet næring og samfunn. Sertifiseringen kvalitetssikrer og viser din nye fagkompetanse og at du er godkjent fra oss til å ta imot klienter/kunder/grupper som mPOWER-agent. Du vil også bli en del av vårt mPOWER-nettverk og kunne delta som fagperson i våre større empowerment prosjekter, slik som fengselprosjektet vårt eller i vårt arbeid med ungdommer og unge voksne – i skolen og i våre flerkulturelle prosjekter.

Du blir også opplært i ”en bevisst mPOWER-kommunikasjon”, som er en viktig del av vår utdannelse for å bruke empowerment i praksis og for at du skal kunne videreformidle våre verktøy og metoder til din målgruppe – og for at du skal kunne opptre profesjonelt og initiere en egenmobilisering hos mennesker/kunder som kanskje opplever mye stress på grunn av ulike utfordringer i hverdagen – enten det er i arbeidslivet eller i privatlivet deres.

Oppstart 28. februar 2023 (med mulighet til å melde seg på kontinuerlig helt frem til 27. juni): Tirsdager og torsdager kl 12.00-14.00* eller kl 17.30-19.30* – med opptak av undervisningen som du kan se når og så ofte som du vil! Vi vil også inkludere ukentlige: kollokvier, personlige studietips og opptrening i våre empowerment-standardprogram fra mPOWER-lærerne våre.

*Det er ikke undervisning i vinterferien, påskeferien og på helligdager.


HOVEDFORELESER OG FAGANSVARLIG:
Rebekka Nøkling – sammen med flere av våre mPOWER-lærere

BESKRIVELSE AV UTDANNELSEN: Grunnpakken for å bli en mPOWER-agent inkluderer modul 1, 2, 3, 4 og 5. Denne grunnutdannelsen gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig sertifisert mPOWER-agent. For mer informasjon om utdannelsen og de ulike modulene

PRIS OG KRAV FOR Å FÅ SERTIFISERING: Dersom du melder deg på hele mPOWER-hovedutdannelsen, som inkluderer modul 1, 2, 3, 4 og 5, så koster den nå totalt 23 600,- NOK (NB! NY PRIS).

Dette er utdannelsen du må ta for å bli mPOWER-AGENT, som kvalifiserer til å bruke mPOWER-verktøyene og metodene i egen praksis og/eller i bedrift.

Kurset gir 250 timer sertifisering. For å få diplom/kursbevis og godkjent sertifisering, kreves det at studenten følger den obligatoriske undervisningen som består av: 1) forelesninger (disse får studenten også videoopptak av, for å kunne bearbeide det faglige innholdet i sitt eget tempo), 2) obligatoriske mPOWER-undervisningspodcaster (tilgjengelig på mPOWER Akademiets intranett som studenten kan logge seg inn på 24/7), 3) delta på online-kollokvier og 4) i opptreningen av empowerment-standardprogrammene (klasse og/eller online) som undervises av mPOWER-lærere ukentlig. For mer informasjon om utdannelsen og nedbetalingsmuligheter

RELEVANTE LINKER OG MER INFORMASJON:

Les mer om våre foredragsholdere og kursledere

Les mer om våre mPOWER-ambassadører: Björg Thorhallsdottir og Assad Siddique

REFERANSER fra tidligere studenter

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

Sertifiseringsdiplom/kursbevis: Alle våre studieplaner og kurs er godkjent av Studieforbundet for næring og samfunn. Studieforbundet har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Studieforbundet næring og samfunn er ett av fire studieforbund som er direkte tilknyttet Kunnskapsdepartementet.

FOR PÅMELDING, MER INFORMASJON ELLER SPØRSMÅL:

Ta kontakt med vår Studiekoordinator Eva Saunes ved å sende en e-post: eva.saunes@gmail.com eller ring/sms henne på mob: 416 15 101 – så vil hun hjelpe deg videre!