Om oss

HISTORIEN VÅR:

mPOWER Academy ble etablert i 2018 og har som mål å gi studenter og mennesker i ulike yrkesgrupper en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment, positiv selvutvikling, mental trening, selvledelse og endringsprosesser – som kan kombineres med ulike fagområder.

mPOWER Academy eies i dag 100% av Livslyst & Motivasjon AS, som er medlem i Studieforbundet for næring og samfunn. Studieforbundet har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Studieforbundet næring og samfunn er ett av fire studieforbund som er direkte tilknyttet Kunnskapsdepartementet.

mPOWER Academy er en innovativ samfunnsaktør som tilbyr kvalitetssikrede kurs og utdanninger som skaper: fremtidsrettede tjenester og arbeidsplasser hvor stressmestring, mental trening og ernæring er en gjennomgående fellesnevner i alle våre mPOWER-tilbud ut til samfunnet. Målet med å tilby våre kurs og utdanninger til flest mulig mennesker og arbeidsplasser – som ønsker å integrere våre metoder og verktøy inn i hverdagen og arbeidskulturen – er at flere skal unngå å bli “kronisk syke”. Våre kvalitetssikrede kurs og konkrete utdanningstilbud, som nå også tilbys online, skal bidra til at: privatpersoner, næringslivet og offentlige arbeidsplasser, skal kunne hjelpe til med å forebygge at ansatte blir langvarig sykmeldte. Dette er særdeles viktig i et marked som stadig er i endring og i et samfunn som nå også preges av pandemi og en helt ny hybridkontortilværelse.

Gjennom dette tar mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli ”kronisk friske”.

D

ette har vi gjort og vi vil fortsette å gjøre det gjennom vårt nye og fremtidsbaserte utdanningssystem. De første diplomerte og sertifiserte mPOWER-agentene ble uteksaminert våren 2019. Høsten 2019 starter også undervisningen for å bli mPOWER-businessagent og flere pilotprosjekter i ulike bedrifter ble startet. Våren 2020 ble det tredje kullet uteksaminert og våre faste mPOWER-teammøter ble etablert, for å styrke det faglige og sosiale nettverket til våre mPOWER-studenter og agenter. Høsten 2020 og våren 2021 ble semestrene hvor online-undervisningen også startet, som et resultat av pandemiens utfordringer med lockdown og fleksibiliteten vi måtte opparbeide oss, for at alle studentene skulle få delta i undervisningen – både i klassen og hjemme. I tillegg begynte vi med opplæringen av nye mPOWER-lærere. Våren 2022 startet vi vår første mPOWER-masterklasse, og lanserte flere spennende spesialiseringskurs og andre nye og innovative kurs, som ble utviklet høsten 2021 – og som vi nå tilbyr både som kurs i klasse, men også online – for å nå ut til enda flere som vil ta våre kurs og utdannelser. I 2022 startet vi vår første undervisning i fengsel. Vi jobber også på flere plan og med utvalgte samarbeidspartnere med våre barn/ungdom/unge voksne prosjekter og flerkulturelle prosjekter. Rektor og fagansvarlig i Empowerment Akademiet: Rebekka Nøkling ble i 2022 ekspert i Destinasjon Glede prosjektet til vår mPOWER-ambassadør og samarbeidspartner Björg Thorhallsdottir i 2022 og fortsetter videre med dette i 2023. Våren 2023 ser vi frem til å ta imot enda flere studenter og kursdeltagere – for å spre våre livslyst og empowerment verktøy og metoder til enda flere mennesker og arbeidsplasser i samfunnet vårt!

LES MER OM VÅRE ULIKE KURS OG UTDANNELSER HER

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

En unik ledergruppe og forelesere som har mye erfaring og en bred fagkompetanse innen fagområdene som det undervises i ved Akademiet:

Hvem er vi?

Rebekka Nøkling

GRUNNLEGGER, REKTOR, FAGANSVARLIG OG FORELESER

Gründer av Livslyst & Motivasjon AS. Rebekka er en profilert foredragsholder, coach/mental trener, medisinsk hormonyogalærer, helsejournalist og podcastprogramleder – som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling – både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en unik og sammensatt fagkompetanse innen medisinsk genforskning, biokjemi, endokrinologi, molekylærbiologi og psykologi. Rebekka har en bred og lang ledererfaring fra næringslivet innenfor internasjonal “Life Science”, i helsesektoren og ved Universitetet i Oslo de siste 25 årene. Hun er også med i et lederprogram ved Harvard University innen fagfeltet Life Medicine. Kombinasjonen av Rebekkas unike fagkompetanse og hennes livs- og arbeidserfaring gjør at hun kontinuerlig underviser, samt holder kurs og foredrag for: medisinstudenter, helsepersonell, ledere, toppidrettsutøvere – og alle andre som ønsker en positiv selvutvikling. Rebekka er også styremedlem i Studieforbundet næring og samfunn, som ligger direkte under Kunnskapsdepartementet – for å bidra aktivt med sin brede faglige kompetanse.

LinkedIn

Marius Engh

FAGANSVARLIG, FORELESER, SOSIONOM OG MEDLEM I EKSAMENSRÅDET

Partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Rebekka Nøkling, som eier: Livslyst & Motivasjon Senteret, LivslystMagasinet og LivslystStudioet (som også produserer utdanningspodcastene til mPOWER Akademiet). Marius er utdannet sosionom og jobber også som foredragsholder, coach/mental trener og medisinsk hormonyogalærer. Han har bred og lang ledererfaring fra sosialt arbeid med barn og voksne innen fagfeltene: rus, psykiatri, barnevern, innvandring og rehabilitering – med spesialkompetanse innen etikk, relasjonsbygging og prosessveiledning. Marius er også vår kontaktperson for studenter og kursdeltagere som har behov for ekstra oppfølging, eller som får betalt sin kursplass via NAV og andre støtteordninger.

LinkedIn

Anniken Binz

FAGANSVARLIG, FORELESER OG SAMARBEIDSPARTNER

Anniken Binz er mental trener, coach og terapeut, og formidler kunnskapen sin gjennom kurs, foredrag, sosiale medier og podcasten «Level Up med Anniken Binz. Anniken er utdannet samfunnsgeograf og har en bakgrunn fra både den humanitære sektor og modellbransjen, som sponset basehopper og eier av et yoga og helsesenter. Anniken har et brennende engasjement for både mental og fysisk helse, og kombinerer sin brede fagbakgrunn og livserfaring med sin kompetanse fra yoga og mindfullness for å hjelpe mennesker til varig livsstilsendring og et liv de elsker. Anniken er samarbeidspartner med Livslyst & Motivasjon AS og faglig innholdsleverandør til mPOWER-utdannelsesmoduler og kurs. Samarbeidet med Rebekka Nøkling har også resultert i helt nye og spennende utviklinger, slik som NB-Programmet som lanseres online i januar 2024.

LinkedIn

Hege B. Hasler

FAGANSVARLIG, FORELESER OG SAMARBEIDSPARTNER

Eier av Vektklinikken. Sammen med Rebekka Nøkling startet hun også virksomheten Blodsukkerbalansen i 2021, som byttet navn til HR-Balansen i 2022 – etter mange års samarbeid innen ernæring, diabetes, stressmestring og mental trening. Hege er foredragsholder, sykepleier, blodsukkerekspert, podcastprogramleder og har jobbet med diabetespasienter i over 20 år. De siste 15 årene har hun jobbet på Dr. Fedon Lindbergs Klinikk. Hege har skrevet flere bøker om diabetes og blodsukker. Hun er tillitsvalgt i fylkeslaget i Diabetesforbundet. Hege er også sertifisert mPOWER-agent og faglig innholdsleverandør til mPOWER-utdannelsesmoduler og kurs.

LinkedIn

EVA SAUNES

STUDIEKOORDINATOR OG FORELESER

Eva er sertifisert mPOWER-agent og mPOWER Academy sin Studiekoordinator og kontaktperson for studentene og kursdeltagerne. Hun er også med på å markedsføre og holde foredrag om mPOWER sine tilbud inn mot det offentlige og private markedet, inkludert pasient- og interesseorganisasjoner. Eva har kontinuerlig oversikt og ansvar for Livslyst & Motivasjon AS sine kurs- og utdanningsprosjekter inn mot Studieforbundet næring og samfunn. Hun koordinerer samtidig våre faste mPOWER-treff, som ivaretar den sosiale og faglige møteplassen for mPOWER-nettverket til studentene og agentene. Du finner henne også som mPOWER-agent og kursleder på Livslyst & Motivasjon Senteret. Eva har i tillegg en bachelor i pedagogikk, coachutdannelse fra Oslo MET, en hud- og kroppsterapeututdannelse, samt flere års jobberfaring fra psykiatrien ved Ullevål universitetssykehus og en barneverninstitusjon – hvor hun opparbeidet seg en lang jobberfaring som pedagog og styrer.

Björg Thorhallsdottir

AMBASSADØR OG GJESTEFORELESER

Vi kan med glede presentere vår første mPOWER Ambassadør: Björg Thorhallsdottir – den folkekjære kunstneren som ble en stor inspirator for tusenvis av mennesker da hun begynte å dele tankene bak bildene hun skaper. Bildene og budskapene ble etter hvert til 15 bestselgende bøker, som gjorde henne til en populær spaltist og foredragsholder. Björg ble tidlig enke, og i sorgen skapte hun «Hjertefred» for å lage en arena hvor sønnen Tolli og andre kunne få en arena å minnes dem de har mistet. Gjennom årene har hun skapt et helt unikt Björgs Univers, for drømmen er å inspirere andre til å leve sitt beste liv, ut fra egne forutsetninger. På livsveien har hun også utdannet seg til Eq-terapeut ved EQ Institute og mPOWER agent ved mPOWER Akademiet. Gjennom sin personlige reise mot et bedre sted har hun tilegnet seg en unik livserfaring, kunnskap, kompetanse og konkrete redskap. Dette deler hun i sitt nyeste prosjekt: Destinasjon Glede, hvor hun inviterer alle som vil være med – slik at de også kan skape et liv som er godt å leve, et liv med mer glede, takknemlighet og mening. mPOWER Academy sin rektor og fagansvarlig, Rebekka Nøkling, er også bidragsyter i Destinasjon Glede – hvor Bjørg og Rebekka bl.a. vil dele flere av mPOWER sine stressmestringsøvelser.

ASSAD SIDDIQUE

AMBASSADØR OG GJESTEFORELESEER

Vi kan med glede presentere vår andre mPOWER Ambassadør: Assad Siddique – opprinnelig utdannet eiendomsmegler (faktisk den første eiendomsmegleren i Norge med flerkulturell bakgrunn), men som siden 2003 har livnært seg som frilansskuespiller. Han har vært med i en rekke kjente filmer og TV-serier. Assads hovedrolle som Amir Kapoor i forestillingen Krenket ved Nationaltheatret fikk mye oppmerksomhet og skapte overskrifter i avisen: «Se den, og kjør debatt!» Og anmeldelsen poengterte: «Styrken i stykket ligger nettopp i alle spørsmålene det virvler opp: om islam og modernitet, om individ og kultur, om røtter og føtter, toleranse og unnvikelse – og om alle det sosiale spillets skjulte regler i vår kultur». I 2021 ble Assad også sertifisert mPOWER-agent, og sammen med mPOWER-ledelsen ønsker han å videreformidle denne kunnskapen til flere gjennom foredrag og kurs. Han brenner spesielt for å hjelpe ungdommer og unge voksne med flerkulturell bakgrunn. Gjennom sin livserfaring og nye fagkompetanse ønsker han å bidra med å gi dem konkrete råd og verktøy, slik at de også kan lykkes i livet – uansett hvor mange utfordringer de møter i den flerkulturelle hverdagen – både privat og på skole- og jobbarenaen. I tillegg vil Assad jobbe med mPOWER-teamet i prosjekter som er rettet mot næringslivet og arbeidsmiljø.

mPOWER-LEDER FOR FENGSELUTDANNing

LEDER FOR VÅRE mPOWER-AGENTER SOM ER EN DEL AV VÅRT NYE EMPOWERMENT FENGSELPROGRAM

Don Shirantha tok mPOWER utdannelsen i 2019/20 og videreutdannet seg raskt til å bli mPOWER-lærer. Han har jobbet tett med mPOWER-ledelsen for å tilrettelegge undervisning av våre kurs og utdannelser for innsatte i fengsler, samt å styrke deres muligheter for å komme i jobb etter soning. I dag er han leder for mPOWER-fengselprosjektet vårt. Han er også med i våre forebygningsprosjekter rettet mot barn, ungdommer og unge voksne. I tillegg bidrar han inn med sin unike kompetanse og livserfaring i våre flerkulturelle prosjekter.

mPOWER-LÆRERTEAMET

VÅRE mPOWER-AGENTER SOM ER EN DEL AV EMPOWERMENT LÆRERPROGRAMMET

Vi kan med glede presentere våre fantastiske mPOWER-lærere:
– May Katrin Johnsen
– Hanne Amble Brager-Carlsen
– Kamilla Norli Kjær
– Marline Merg
– Assad Siddique
– Eva Saunes
– Nina Andersbakken
– Andrea Emilie Merg
– Monica Fløgstad

Alle våre dyktige empowerment-lærere er med som assistentlærere og bidragsytere i vår mPOWER-grunnutdannelse, sammen med Rebekka Nøkling (faglig hovedansvarlig/rektor) og Marius Engh (sosionom/faglig ansvarlig/eksamensrådet). Våre empowerment lærere holder også sine egne mPOWER-kurs, samt deltar i våre større empowerment prosjekter, slik som fengselprosjektet vårt eller i vårt arbeid med ungdommer og unge voksne – i skolen og i våre flerkulturelle prosjekter.

Asveig Marie Levang

WEBDESIGNER OG NETTANSVARLIG

Prisvinnende designer, omtalt som en av Norges største designtalenter av DOGA. Asveig Marie har en master i industridesign. Hun har vært med å bygge opp IoT- og teknologi-selskapet Nornir, sammen med sin mann og gründeren Paal Kristian Levang. Asveig Marie har en bred jobberfaring innen: webdesign, branddesign, businessdesign, tjenestedesign, industridesign, video og fotografi – og er vår nettansvarlig som alltid vil hjelpe deg:

“Dersom du ikke finner kurset ditt på nettsiden, har problemer med å logge inn eller oppdager en teknisk feil, så blir jeg veldig glad om du sender meg en melding.”
asveigmarie@mpoweracademy.org

LinkedIn

mPOWER Akademiet eies av Livslyst & Motivasjon AS:
Organisasjonsnummer: 915006906
Adresse: Kirkeveien 67, 0364 Oslo.