Om oss

mPOWER Academy AS ble etablert i 2018 og har som mål å gi studenter og ulike yrkesgrupper en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment, positiv selvutvikling, mental trening og endringsprosesser – som kan kombineres med ulike fagområder.

D

ette gjør vi gjennom et helt nytt og fremtidsrettet utdanningssystem. De første diplomerte og sertifiserte mPOWER-agentene ble uteksaminert i juni 2019. Høsten 2019 starter også undervisningen for å bli mPOWER-businessagent og flere pilotprosjekter i ulike bedrifter ble startet. Våren 2020 ble det tredje kullet uteksaminert og våre faste mPOWER-teammøter ble etablert hver måned for å styrke det faglige og sosiale nettverket til våre mPOWER-studenter og agenter.

Les mer om de ulike mPOWER-utdannelsene og fordypningsfagene

Akademiet har en unik ledergruppe som har mye erfaring og en bred fagkompetanse innen fagområdene som det undervises i.

mPOWER Academy ønsker å være en innovativ samfunnsaktør som tilbyr kvalitetssikrede utdanninger som skaper: fremtidsrettede tjenester hvor stressmestring er en fellesnevner for å unngå at flere blir kronisk syke, profesjonelle hjemmetjenester og konkrete tilbud til næringslivet og andre arbeidsplasser som ønsker å forebygge at ansatte blir langvarig sykmeldte – i et marked som stadig er i endring.

Gjennom dette tar mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli ”kronisk friske”.

Hvem er vi?

Utfyllende informasjon om ledergruppen

Rebekka Nøkling

GRUNNLEGGER, REKTOR, FAGANSVARLIG OG FORELESER

Gründer av Livslyst & Motivasjon AS. Rebekka er en profilert foredragsholder, coach/mental trener, medisinsk hormonyogalærer, helsejournalist og podcastprogramleder, som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling – både nasjonalt og internasjonalt. Hun har de siste 20 årene hatt flere lederstillinger innenfor «Life Science» og med sin brede fagkompetanse innen helse- og medisinforskning gjør dette at hun kontinuerlig underviser: medisinstudenter, helsepersonell, ledere og toppidrettsutøvere.

LinkedIn

Tone Lise Forbergskog

GRUNNLEGGER, FORELESER OG MEDLEM I EKSAMENSRÅD

Gründer av Tone Lise Akademiet AS, med over 30 års erfaring som entreprenør, produktutvikler og foredragsholder. Tone Lise brenner for tema som hvordan lykkes som entreprenør, ledelse med hjertet og aktivt sosialt ansvar – og som hun forteller om i sin bok: “Dream Big – Take no Shit”. Hun er rektor og daglig leder for Tone Lise Akademiet, samt deleier og strategisk partner i Beautified. I tillegg er Tone Lise Senior Leader ved Anthony Robbins Company.

LinkedIn

Marius Engh

FORELESER, PODCASTREDAKTØR OG MEDLEM I EKSAMENSRÅD

Partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Rebekka Nøkling. Marius er utdannet sosionom og jobber også som coach/mental trener og medisinsk hormonyogalærer. Han har bred og lang ledererfaring fra sosialt arbeid med barn og voksne innen fagfeltene: rus, psykiatri, barnevern, innvandring og rehabilitering – med spesialkompetanse innen etikk, relasjonsbygging og prosessveiledning.

LinkedIn

Runar Heggen

FORELESER, STYRELEDER OG FORRETNINGSUTVIKLER

Daglig leder i TeamWork, og hadde før det stillingen som daglig leder i HR-Huset AS og administrerende direktør Podium AS. Runar er utdannet Handelsøkonom med en master i endringsledelse. Han er spesielt opptatt av medarbeiderskap og Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, og er medforfatter i boken: ”Medarbeiderskap – Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ”.

LinkedIn

Asveig Marie Levang

WEBDESIGNER OG NETTANSVARLIG

Prisvinnende designer, omtalt som en av Norges største designtalenter av DOGA. Asveig Marie har en master i industridesign. Hun har vært med å bygge opp IoT- og teknologi-selskapet Nornir, sammen med sin mann og gründeren Paal Kristian Levang. Asveig Marie har en bred jobberfaring innen: webdesign, branddesign, businessdesign, tjenestedesign, industridesign, video og fotografi – og er vår nettansvarlig som alltid vil hjelpe deg:

“Dersom du ikke finner kurset ditt på nettsiden, har problemer med å logge inn eller oppdager en teknisk feil, så blir jeg veldig glad om du sender meg en melding.”
asveigmarie@mpoweracademy.org

LinkedIn