mPOWER-AGENT UTDANNELSEN

GRUNNPAKKE AGENT (200 timer sertifisering)

G

runnpakken for å bli en mPOWER-agent inkluderer modul 1, 2 og 3. Denne grunnutdannelsen gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig sertifisert mPOWER-agent. Du kvalifiserer da til å bli registrert i vårt mPOWER Agency som er en felles plattform for våre ferdigeksaminerte studenter. Grunnpakken er også nødvendig for å kunne ta mPOWER-business agent videreutdanningen (rettet mot bedrifter som ønsker å få ned sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet og som ønsker å opparbeide en spisskompetanse innen endringsprosesser). Grunnpakken er i tillegg nødvendig for å ta fordypningsfag ved akademiet – for å spesialisere deg videre innen: kreft, diabetes, utbrenthet, ernæring, terapeutisk yoga & meditasjon, relasjonsstress med mer. En ferdigutdannet mPOWER-agent som tar fem fordypningsfag vil bli en mPOWER special agent.

MODUL 1: Studentene får en medisinskfaglig innføring og kvalitetssikret opplæring innen: stressmestring, mental trening, empowerment, endokrinologi (hormoner), anti-aging, genforskning, epigenetikk, hjerneforskning, psykologi, forebygging av relasjonsstress, medfølelse, og en forskningsbasert bakgrunn for øvelsene de skal lære i modul 2. Studentene vil også øve seg på å ”eie det teoretiske stoffet”, og bli i stand til å gjenfortelle fagstoffet med egne ord. I tillegg får studentene praktisk opplæring i hva som er viktig for å kunne mestre et vellykket kunde- og hjemmebesøk – både for mPOWER-agenten og kunden.

MODUL 2: Studentene vil nå omsette teori og kunnskap fra modul 1 til konkrete øvelser og verktøy med hjelp og personlig veiledning av faglærer. Denne delen av studie handler om å tilegne seg og praktisere mPOWER sine 60-70 øvelser i grunnpakken. Øvelsene har sin bakgrunn fra: medisinsk forskning, toppidretten og det voksende terapeutiske forskningsfagfeltet som omfatter: yoga, meditasjon, yoga nidra og pusteøvelser. Det legges vekt på at studentene skal bli trygge på å kunne bruke de ulike verktøyene i sin nye jobbhverdag som mPOWER-agenter på en korrekt og konsis måte, både for å styrke seg selv og gi kunden en god opplevelse.

MODUL 3: Studentene vil lære hvordan modul 1 og modul 2 kan kombineres på ulike måter og med sine ulike bakgrunner og tidligere jobb- og livserfaringer. I tillegg får studentene en innføring i selskapets etiske retningslinjer og de får også en opplæring i hva taushetsplikt betyr i praksis. Hver student vil videre få utvikle sin egen produktportefølje under veiledning av faglærer – som de også vil teste ut på prøvekunder. Dette vil også være utgangspunktet for den praktiske eksamen som alle studentene må bestå før hjemmeoppgaver blir utlevert. Når alt er godkjent vil studenten bli sertifisert og få utdelt sitt eget sertifiseringsbevis, og videre registrert i selskapets mPOWER-register og i mPOWER Agency.

OPPSTART UNDERVISNING HØSTEN-2019:

21. september (Narvik) og 25. september (Oslo) 2019
– se egen undervisningsplan med tid/datoer/sted

UNDERVISNINGSLOKALER/STED: mPOWER-studentene i Oslo vil ha undervisningslokaler i Tone Lise Akademiet (Haslevangen 15) og i Livslyst & Motivasjon Senteret (Kirkeveien 67 på Majorstuen). I Narvik vil dette angis nærmere og det vil også vær mulig med overnatting.

PRIS OG SERTIFISERING: mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2 og 3 koster 29 700,- NOK. Kurset gir totalt 200 timer sertifisering. For å få diplom/kursbevis og sertifisering, kreves det at man følger: obligatoriske forelesninger og lytter til de obligatoriske mPOWER-podcastene. I tillegg må man levere hjemmeoppgaver etter gitte kriterier og tidsfrister. Praktisk eksamen gjennomføres av to-og-to studenter, på den siste faglige fellessamlingen. Deretter må man gjennomføre sin individuelle egenpraksis- og produktportefølje på prøvekunder, før man kan praktisere som mPOWER-agent.

NEDBETALING: Du kan også ta mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2 og 3 på nedbetaling og betale 2800,- NOK/mnd over 1 år.

PÅMELDING: Du kan melde deg på Grunnpakke agent (Høst-2019) ved å laste ned påmeldingsskjemaet (pdf) nedenfor, som du signerer og sender til oss som beskrevet i dokumentet:

Påmelding helgekurs i Narvik (oppstart 21. september)
Påmelding kveldskurs i Oslo (oppstart 25. september)
Se oversikt over alle undervisningsdager i Narvik og Oslo

Vi hjelper deg!


Vår jobb starter med deg:
ved å forstå hva du trenger, så kan vi tilby deg muligheter som gir mening.


Studieveiledning

Ikke sikker på hva du trenger, eller hva det koster? Vi er her for å hjelpe.

Vi er alltid glade for å snakke med deg om hvordan vi best kan hjelpe deg videre for å realisere dine ideer og drømmer!


Ta kontakt med oss

mPOWER Academy AS
Kirkeveien 67, 0364 Oslo
Mob: +47 900 71 428

Send oss dine spørsmål: