mPOWER-AGENT UTDANNELSEN

GRUNNPAKKE AGENT (200 timer sertifisering)

Neste oppstart er: 30. januar 2023 i Oslo (kveldsundervisning)

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

G

runnpakken for å bli en mPOWER-agent inkluderer modul 1, 2, 3 og 4. Denne grunnutdannelsen gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig sertifisert mPOWER-agent. Grunnpakken er også nødvendig for å kunne ta mPOWER-businessagent videreutdanningen (rettet mot bedrifter som ønsker å integrere stressmestring og empowerment i praksis, få ned sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet og som ønsker å opparbeide en spisskompetanse innen endringsprosesser). Grunnpakken er i tillegg hensiktsmessig hvis du ønsker å ta fordypningsfag ved akademiet – for å spesialisere deg videre innen: kreft, diabetes, utbrenthet, ernæring, hormonbalansering, relasjonsstress, endringsprosesser med mer. En ferdigutdannet mPOWER-agent som tar fem fordypningsfag vil bli en mPOWER-specialagent.

KORT BESKRIVELSE AV GRUNNUTDANNELSEN:

MODUL 1: Studentene får en medisinskfaglig innføring og kvalitetssikret opplæring innen: stressmestring, mental trening, empowerment, endokrinologi (hormoner), anti-aging, genforskning, epigenetikk, hjerneforskning, psykologi, forebygging av relasjonsstress, medfølelse, og en forskningsbasert bakgrunn for øvelsene de skal lære i modul 2. Studentene vil også øve seg på å ”eie det teoretiske stoffet”, og bli i stand til å gjenfortelle fagstoffet med egne ord. I tillegg får studentene praktisk opplæring i hva som er viktig for å kunne mestre et vellykket og profesjonelt kundeforhold – nå også online i disse pandemitider – til nytte for både for mPOWER-agenten og kunden.

MODUL 2: Studentene vil nå omsette teori og kunnskap fra modul 1 til konkrete øvelser og verktøy med hjelp og personlig veiledning av faglærer. Denne delen av studie handler om å tilegne seg og praktisere mPOWER sine 60-70 øvelser i grunnpakken. Øvelsene har sin bakgrunn fra: medisinsk forskning, toppidretten og det voksende terapeutiske forskningsfagfeltet som omfatter: yoga, meditasjon, yoga nidra og pusteøvelser. Det legges vekt på at studentene skal bli trygge på å kunne bruke de ulike verktøyene i sin nye jobbhverdag som mPOWER-agenter på en korrekt og konsis måte, både for å styrke seg selv og gi kunden en god opplevelse.

MODUL 3: Studentene vil lære hvordan modul 1 og modul 2 kan kombineres på ulike måter og med sine ulike bakgrunner og tidligere jobb- og livserfaringer. Hver student vil lære 5-10 mPOWER-standardprogrammer (45-60 min) og videre få utvikle sin egen personlige produktportefølje under veiledning av faglærer – som de også vil teste ut på prøvekunder. Dette vil også være utgangspunktet for den praktiske eksamen som alle studentene må bestå før hjemmeoppgaver blir utlevert. Hjemmeoppgavene vil være den skriftlige eksamen studentene får – og som de får god tid på til å besvare (med faglig veiledning ved behov), for å bearbeide det teoretiske pensumet – i kombinasjon med praktisk gjennomføring. Deretter vil alle utføre sin individuelle egenpraksis med en produktportefølje bestående av mPOWER-standardprogrammene (og eventuelt personlig utviklede programmer som ble godkjent på den praktiske eksamen), som testes ut på prøvekunder. Når praktisk eksamen, hjemmeeksamen og eqenpraksis er godkjent vil studenten bli sertifisert og få utdelt sitt eget sertifiseringsbevis fra mPOWER akademiet og Studieforbundet for næring og samfunn.

MODUL 4: mPOWER er veldig opptatt av at våre studenter får en innføring i selskapets etiske retningslinjer og de får også en opplæring i hva taushetsplikt betyr i praksis. Det undervises også i etikk og etisk forståelse, for å kunne møte mennesker på en bedre måte. Dette er en viktig del av vår “mPOWER-kommunikasjon” og det å være en sertifisert mPOWER-agent. I tillegg undervises det i praktisk businessforståelse- og oppbygning, som gjør at studentene skal kunne se sine egne muligheter og kunne bruke utdannelsen i et større perspektiv – og for å ta et sosialt ansvar sammen med resten av mPOWER-teamet. Det vil også gis mange konkrete businessråd, basert på en lang og bred erfaring fra lederteamet. I et marked som stadig er i endring, ikke minst i disse pandemitider, så ønsker vi å bevisstgjøre studentene sin nye spisskompetanse, og ikke minst hvor den kan være aktuell å bruke i ulike jobbsammenheng.

RELEVANTE LINKER OG MER INFORMASJON:

Les mer om våre foredragsholdere og kursledere

Les mer om våre mPOWER-ambassadører: Björg Thorhallsdottir og Assad Siddique

Alle våre studieplaner og kurs er godkjent av Studieforbundet for næring og samfunn.

REFERANSER fra tidligere studenter

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

OPPSTART UNDERVISNING Våren-2023:

30. januar 2023 (Oslo – kveldsundervisning, man/ons)
– se egen undervisningsplan med tid/datoer/sted (kommer snart!)

UNDERVISNINGSLOKALER/STED: mPOWER-studentene vil ha undervisningen i Livslyst & Motivasjon sine undervisningslokaler sentralt i Oslo.

PRIS OG SERTIFISERING: mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2, 3 og 4 koster 29 700,- NOK. Kurset gir totalt 200 timer sertifisering. For å få diplom/kursbevis og sertifisering, kreves det at man følger: obligatoriske forelesninger og lytter til de obligatoriske mPOWER-podcastene. I tillegg må man gjennomføre skriftlig eksamen, dvs. levere hjemmeoppgaver etter gitte kriterier og tidsfrister. Praktisk eksamen gjennomføres av to-og-to studenter, på den siste faglige fellessamlingen. Deretter må man gjennomføre sin individuelle egenpraksis med den godkjente mPOWER-produktporteføljen på prøvekunder, før man kan praktisere som en sertifisert mPOWER-agent.

SPESIALTILBUD FOR VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

NEDBETALING: Du kan også ta mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2, 3 og 4 på nedbetaling og betale 2800,- NOK/mnd over 1 år. Individuelle avtaler kan også gjøres, og da vil Marius hjelpe deg med dette, så ring ham på: 474 65 380

FOR PÅMELDING, MER INFORMASJON ELLER SPØRSMÅL:

Ta kontakt med vår Studiekoordinator Eva Saunes ved å sende en e-post: eva.saunes@gmail.com eller ring/sms henne på mob: 416 15 101 – så vil hun hjelpe deg videre!

Eva er sertifisert mPOWER-agent og mPOWER Academy sin Studiekoordinator og kontaktperson for studentene og kursdeltagerne. Eva har kontinuerlig oversikt og ansvar for mPOWER sine kurs- og utdanningsprosjekter inn mot Studieforbundet næring og samfunn. Hun koordinerer også våre faste mPOWER-treff, som ivaretar den sosiale og faglige møteplassen for mPOWER-nettverket til studentene og agentene.

Vi hjelper deg!


Vår jobb starter med deg:
ved å forstå hva du trenger, så kan vi tilby deg muligheter som gir mening.


Studieveiledning

Vi er alltid glade for å snakke med deg om hvordan vi best kan hjelpe deg videre for å realisere dine ideer og drømmer!


Ta kontakt med oss

mPOWER Academy AS
Kirkeveien 67, 0364 Oslo
Mob: +47 900 71 428

Send oss dine spørsmål: