EMPOWERMENT GRUNNPAKKEN

mPOWER HOVEDUTDANNELSEN FOR Å BLI mPOWER AGENT (250 timer sertifisering)

Neste oppstart er: 28. FEBRUAR 2023 (KLASSE og ONLINE)

SISTE NYTT! TA EMPOWERMENT UTDANNELSEN ONLINE!
Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

G

runnpakken for å bli en mPOWER-agent inkluderer modul 1, 2, 3, 4 og 5. Denne hovedutdannelsen gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig sertifisert mPOWER-agent. Grunnpakken er også nødvendig for å kunne ta mPOWER-businessagent videreutdanningen (rettet mot bedrifter som ønsker å integrere stressmestring og empowerment i praksis, få ned sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet og som ønsker å opparbeide en spisskompetanse innen endringsprosesser). Grunnpakken er i tillegg hensiktsmessig hvis du ønsker å ta fordypningsfag ved akademiet – for å spesialisere deg videre innen: kreft, diabetes, utbrenthet, ernæring, hormonbalansering, relasjonsstress, endringsprosesser med mer. En ferdigutdannet mPOWER-agent som tar fem fordypningsfag vil bli en mPOWER-specialagent.

KORT BESKRIVELSE AV MODULENE I EMPOWERMENT GRUNNUTDANNELSEN:

For å bli en sertifisert mPOWER-agent må du ta Empowerment hovedutdannelsen som er hele grunnkurset, bestående av modul: 1, 2, 3, 4 og 5. Dette gir deg totalt 250 timer sertifisering. Ved bestått eksamen vil du få et sertifiseringsdiplom/kursbevis fra mPOWER Academy og Studieforbundet næring og samfunn. Sertifiseringen kvalitetssikrer og viser din nye fagkompetanse og at du er godkjent fra oss til å ta imot klienter/kunder/grupper som mPOWER-agent. Du vil også bli en del av vårt mPOWER-nettverk og kunne delta som fagperson i våre større empowerment prosjekter, slik som fengselprosjektet vårt eller i vårt arbeid med ungdommer og unge voksne – i skolen og i våre flerkulturelle prosjekter.

MODUL 1: Studentene får en medisinskfaglig innføring og kvalitetssikret opplæring innen: stressmestring, mental trening, empowerment, endokrinologi (hormoner), anti-aging, genforskning, epigenetikk, hjerneforskning, psykologi, forebygging av relasjonsstress, medfølelse, og en forskningsbasert bakgrunn for øvelsene de skal lære i modul 2. Studentene vil også øve seg på å ”eie det teoretiske stoffet”, og bli i stand til å gjenfortelle fagstoffet med egne ord. I tillegg får studentene praktisk opplæring i hva som er viktig for å kunne mestre et vellykket og profesjonelt kundeforhold – nå også online i disse pandemitider – til nytte for både for mPOWER-agenten og kunden.

MODUL 2: Studentene vil nå omsette teori og kunnskap fra modul 1 til konkrete øvelser og verktøy med hjelp og personlig veiledning av faglærer. Denne delen av studie handler om å tilegne seg og praktisere mPOWER sine 60-70 øvelser i grunnpakken. Øvelsene har sin bakgrunn fra: medisinsk forskning, toppidretten og det voksende terapeutiske forskningsfagfeltet som omfatter: yoga, meditasjon, yoga nidra og pusteøvelser. Det legges vekt på at studentene skal bli trygge på å kunne bruke de ulike verktøyene i sin nye jobbhverdag som mPOWER-agenter på en korrekt og konsis måte, både for å styrke seg selv og gi kunden en god opplevelse.

MODUL 3: Studentene vil lære hvordan modul 1 og modul 2 kan kombineres på ulike måter og med sine ulike bakgrunner og tidligere jobb- og livserfaringer. Hver student vil lære 5-10 mPOWER-standardprogrammer (45-60 min) og videre få utvikle sin egen personlige produktportefølje under veiledning av faglærer – som de også vil teste ut på prøvekunder. Dette vil også være utgangspunktet for den praktiske eksamen som alle studentene må bestå før hjemmeoppgaver blir utlevert. Hjemmeoppgavene vil være den skriftlige eksamen studentene får – og som de får god tid på til å besvare (med faglig veiledning ved behov), for å bearbeide det teoretiske pensumet – i kombinasjon med praktisk gjennomføring. Deretter vil alle utføre sin individuelle egenpraksis med en produktportefølje bestående av mPOWER-standardprogrammene (og eventuelt personlig utviklede programmer som ble godkjent på den praktiske eksamen), som testes ut på prøvekunder. Når praktisk eksamen, hjemmeeksamen (skriftlig eller muntlig) og eqenpraksis er godkjent vil studenten bli sertifisert og få utdelt sitt eget sertifiseringsbevis fra mPOWER akademiet og Studieforbundet for næring og samfunn.

MODUL 4: mPOWER er veldig opptatt av at våre studenter får en innføring i selskapets etiske retningslinjer og de får også en opplæring i hva taushetsplikt betyr i praksis. Det undervises også i etikk og etisk forståelse, for å kunne møte mennesker på en bedre måte. Dette er en viktig del av vår “mPOWER-kommunikasjon” og det å være en sertifisert mPOWER-agent.

MODUL 5: I tillegg undervises det i praktisk businessforståelse- og oppbygning, ved at studenten også må gjennomføre en prøvekunder/grupper praksis, under veiledning av våre mPOWER-lærere. Dette gjør at studentene skal kunne se sine egne muligheter og kunne bruke utdannelsen i et større perspektiv – og for å ta et sosialt ansvar sammen med resten av mPOWER-teamet. Det vil også gis mange konkrete businessråd, basert på en lang og bred erfaring fra lederteamet. I et marked som stadig er i endring, ikke minst i disse pandemitider, så ønsker vi å bevisstgjøre studentene sin nye spisskompetanse, og ikke minst hvordan og hvor den kan være aktuell å bruke i ulike jobbsammenheng.

Björg Thorhallsdottir er vår første mPOWER-ambassadør, som vi er veldig stolte av å ha med i mPOWER-teamet vårt. Hun er en stor inspirasjon for våre studenter og en dyktig og sertifisert mPOWER-agent. Bildet er fra en av våre diplomutdelinger med ambassadøren tilstede.

OPPSTART UNDERVISNING Våren-2023:

28. februar 2023 (velg mellom dag- eller kveldsundervisning)
Tirsdager og torsdager kl 12.00-14.00 eller kl 17.30-19.30* – med opptak av undervisningen som du kan se når og så ofte som du vil! Vi vil også inkludere ukentlige: kollokvier, personlige studietips og opptrening i våre empowerment-standardprogram fra mPOWER-lærerne våre

VELG MELLOM KLASSE OG/ELLER ONLINE UNDERVISNING
– se egen undervisningsplan med tid/datoer

PRIS OG KRAV FOR Å FÅ SERTIFISERING: Dersom du melder deg på hele mPOWER-hovedutdannelsen, som inkluderer modul 1, 2, 3, 4 og 5, så koster den nå totalt 23 600,- NOK (NB! NY PRIS)

Kurset gir 250 timer sertifisering. For å få diplom/kursbevis og godkjent sertifisering, kreves det at studenten følger den obligatoriske undervisningen som består av: 1) forelesninger (disse får studenten også videoopptak av, for å kunne bearbeide det faglige innholdet i sitt eget tempo), 2) obligatoriske mPOWER-undervisningspodcaster (tilgjengelig på mPOWER Akademiets intranett som studenten kan logge seg inn på 24/7), 3) delta på kollokvier og 4) i opptreningen av empowerment-standardprogrammene (klasse og/eller online) som undervises av mPOWER-lærere ukentlig.

I tillegg må studenten gjennomføre og få godkjent:

1) Skriftlig eller muntlig eksamen, dvs. levere skriftlig eller svare muntlig på hjemmeoppgaver etter gitte kriterier og avtalte tidsfrister.
2) Praktisk eksamen gjennomføres av to-og-to studenter, på våre faglige fellessamlinger (klasse eller online).
Deretter må studenten:
3) Gjennomføre sin individuelle egenpraksis med en godkjent mPOWER-produktportefølje på prøvekunder eller utvalgte grupper (her får studentene individuell veiledning av våre mPOWER-lærere), før man kan praktisere som en sertifisert mPOWER-agent.

SPESIALTILBUD FOR VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

SISTE NYTT! ØNSKER DU Å DELE OPP UTDANNELSEN?
Ja, du kan også ta mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2, 3, 4 og 5 i mindre pakkeløsninger – det betyr at du kan dele opp empowerment hovedutdannelsen i 5 deler:

MODULPRISER:
MODUL 1-4 koster 5900,- NOK/modul
MODUL 5 koster 2950,- NOK (inkl. mPOWER-lærer veiledning)

Det betyr at dersom du velger å ta hver modul hver for seg – over så lang tid som du selv ønsker, så vil totalprisen for hovedutdannelsen bli: 26 550,- NOK

ØNSKER DU EN INDIVIDUELL NEDBETALINGSPLAN?
Uansett om du velger å melde deg på hele empowerment hovedutdannelsen med en gang (dvs. modul 1-5: 23 600,- NOK) eller hver modul for seg (modul 1-4: 5900,- NOK/modul og modul 5: 2950,- NOK) så kan du gjøre dette på nedbetaling over 6 mnd, 1 år eller 2 år. Individuelle avtaler utover dette kan også gjøres, og da vil Marius Engh hjelpe deg med dette, så ring/sms ham på: 474 65 380

UNDERVISNINGSLOKALER/STED: mPOWER-studentene vil ha undervisningen i Livslyst & Motivasjon sine undervisningslokaler sentralt i Oslo og/eller i våre undervisningskanaler.

FOR PÅMELDING, MER INFORMASJON ELLER SPØRSMÅL:

Ta kontakt med vår Studiekoordinator Eva Saunes ved å sende en e-post: eva.saunes@gmail.com eller ring/sms henne på mob: 416 15 101 – så vil hun hjelpe deg videre!

Eva er sertifisert mPOWER-agent og mPOWER Academy sin Studiekoordinator og kontaktperson for studentene og kursdeltagerne. Eva har kontinuerlig oversikt og ansvar for mPOWER sine kurs- og utdanningsprosjekter inn mot Studieforbundet næring og samfunn. Hun koordinerer også våre faste mPOWER-treff, som ivaretar den sosiale og faglige møteplassen for mPOWER-nettverket til studentene og agentene.

RELEVANTE LINKER OG MER INFORMASJON:

Les mer om våre foredragsholdere og kursledere

Les mer om våre mPOWER-ambassadører: Björg Thorhallsdottir og Assad Siddique

Alle våre studieplaner og kurs er godkjent av Studieforbundet for næring og samfunn.

REFERANSER fra tidligere studenter

Last ned beskrivelse av mPOWER-grunnutdannelsen (pdf) her

Vi hjelper deg!


Vår jobb starter med deg:
ved å forstå hva du trenger, så kan vi tilby deg muligheter som gir mening.


Studieveiledning

Vi er alltid glade for å snakke med deg om hvordan vi best kan hjelpe deg videre for å realisere dine ideer og drømmer!


Ta kontakt med oss

mPOWER Academy AS
Kirkeveien 67, 0364 Oslo
Mob: +47 900 71 428

Send oss dine spørsmål: