Workshops & foredrag

For mer informasjon, ønske om å få skreddersydd et foredrag eller en workshop for deg og din bedrift – ta direkte kontakt med Rebekka Nøkling på e-post: rebekka@mpoweracademy.org eller mob (gjerne sms): 900 71 428

Gjør dine ansatte i stand til å mestre endringsprosesser uten stress! (Workshop eller foredrag)

Et arbeidsmarked i stadig endringer:

1. Hva er god relasjonell ledelse og kommunikasjon i endringsprosesser?

2. Digitale endringer – hvordan påvirker det arbeidssituasjonen og oss?

3. Fører endringer til høyere sykefravær og/eller til flere egenmeldingsdager?

4. Hva gjør endringsprosesser med den enkelte ansatte og ledere?

Hensikten er å gi deltagerne en innsikt i forskningen som kan gi oss konkrete «verktøy», og som kan bidra til at arbeidstakere og ledere klarer å stå i alle endringene – som er nå og som vil komme fremover i arbeidshverdagen.

Den vanligste formen for stress er relasjonsstress – bli en stressmester og ta tilbake kontrollen over ditt eget liv! (Workshop eller foredrag)

En ubalanse i kroppens eget finmaskineri kan føre til at du føler at du ikke har nok energi til å komme deg gjennom dagens lange liste av gjøremål. Veldig ofte er hverdagen slitsom fordi kroppen din gir deg signaler som du ikke lytter til. En stiv nakke, gjentagende hodepine eller en vond rygg kan ha sin opprinnelse i en spesifikk livsopplevelse som er lagret i din underbevissthet.

Et lavt energinivå og et dårlig selvbilde øker sjansen for at du opplever en større grad av relasjonsstress når du må forholde deg til andre mennesker rundt deg. Det kan være i forhold til familien, partner, eller i forhold til jobben.

Hensikten er å gi deltagerne en forståelse for hvordan stressmestring fungerer i praksis – og hvorfor det virker. Målet med workshopen/foredraget er å gi alle deltagerne nye stressmestringsverktøy umiddelbart.